Proměněné životy skrze živá setkání s Ježíšem Kristem

pastor Mark Hemans (služba je zdarma)

Vlastimil Šťáva
Setkání se zázraky (13.2.2021)
Read More
"...aniž bych řekl cokoliv o svých potížích, mně po 2 měsících ustoupila křečovitá bolest ruky a několikadenní velká bolest páteře. Velmi citelný rozdíl. Věřím v dotek Ježíše Krista. Z celého srdce děkuji za toto poznání a úžasný prožitek s přítomností Pana Ježíše počas setkání."
Ivo Mixánek
Setkání se zázraky (13.2.2021)
Read More
"Před 2 roky jsem spadl z výšky a následkem pádu rozdrtil patu. Pata po roce stále nebyla v pořádku a bolela. Během setkání, když pastor Mark modlil za lidi s bolestmi nohou, jsem pocítil velkou úlevu v noze. Od té doby je pata o mnoho lepší, téměř bez bolesti."
Hana Krausová
Setkání se zázraky (3.10.2020)
Read More
"Moji mamince bude v květnu 2021 88 let. Cca 10 let trpěla silnou inkontinencí. Po modlitbě pastora Markem Hemanse byla maminka skrze víru v Ježíše Krista mocně uzdravena z inkontinence. Sláva Pánu Ježíši."
Petr Jakubek
Setkání se zázraky (13.2.2021)
Read More
"Během setkání jsem prožil Duchovní pomazání, velmi silná, intenzivní energie, která mnou během modliteb proudila a rozlévala se, jako bych byl nabity elektřinou, která mnou probíjela, Boží přítomnost."
Milena Juřicová
Setkání se zázraky (13.2.2021)
Read More
"Měla jsem již dlouho bolesti páteře a špatně jsem otáčela hlavou, po modlitbách bolest úplně zmizela a s hlavou mohu volně hýbat. K tomu dodávám, že jsem cítila jak mne opět naplňuje Duch Boží. Aleluja!"
Martin Čermák
Setkání se zázraky (13.2.2021)
Read More
"Asi 3x při zvedání rukou mnou projela Boží moc a byl jsem osvobozen od démona lži a má mysl se úplně pročistila a dnes jsem zase plný Ducha Svatého!"
Lenka Šejbová
Setkání se zázraky (13.2.2021)
Read More
"Během kázání br. Marka jsem cítila teplo v oblasti bolavé kyčle. Po skončení hlavní části, kdy jsem v menší skupině prosila za dobrou hybnost svých končetin, tak jsem pocitově nic nevnímala, ale ruce fungují dobře... neměla jsem nějaké dramatické ztuhnutí, ale bolavé klouby."
Přehrát video
Vlastimil Šťáva
Setkání se zázraky (13.2.2021)
Read More
"...aniž bych řekl cokoliv o svých potížích, mně po 2 měsících ustoupila křečovitá bolest ruky a několikadenní velká bolest páteře. Velmi citelný rozdíl. Věřím v dotek Ježíše Krista. Z celého srdce děkuji za toto poznání a úžasný prožitek s přítomností Pana Ježíše počas setkání."
Ivo Mixánek
Setkání se zázraky (13.2.2021)
Read More
"Před 2 roky jsem spadl z výšky a následkem pádu rozdrtil patu. Pata po roce stále nebyla v pořádku a bolela. Během setkání, když pastor Mark modlil za lidi s bolestmi nohou, jsem pocítil velkou úlevu v noze. Od té doby je pata o mnoho lepší, téměř bez bolesti."
Hana Krausová
Setkání se zázraky (3.10.2020)
Read More
"Moji mamince bude v květnu 2021 88 let. Cca 10 let trpěla silnou inkontinencí. Po modlitbě pastora Markem Hemanse byla maminka skrze víru v Ježíše Krista mocně uzdravena z inkontinence. Sláva Pánu Ježíši."
Petr Jakubek
Setkání se zázraky (13.2.2021)
Read More
"Během setkání jsem prožil Duchovní pomazání, velmi silná, intenzivní energie, která mnou během modliteb proudila a rozlévala se, jako bych byl nabity elektřinou, která mnou probíjela, Boží přítomnost."
Milena Juřicová
Setkání se zázraky (13.2.2021)
Read More
"Měla jsem již dlouho bolesti páteře a špatně jsem otáčela hlavou, po modlitbách bolest úplně zmizela a s hlavou mohu volně hýbat. K tomu dodávám, že jsem cítila jak mne opět naplňuje Duch Boží. Aleluja!"
Martin Čermák
Setkání se zázraky (13.2.2021)
Read More
"Asi 3x při zvedání rukou mnou projela Boží moc a byl jsem osvobozen od démona lži a má mysl se úplně pročistila a dnes jsem zase plný Ducha Svatého!"
Lenka Šejbová
Setkání se zázraky (13.2.2021)
Read More
"Během kázání br. Marka jsem cítila teplo v oblasti bolavé kyčle. Po skončení hlavní části, kdy jsem v menší skupině prosila za dobrou hybnost svých končetin, tak jsem pocitově nic nevnímala, ale ruce fungují dobře... neměla jsem nějaké dramatické ztuhnutí, ale bolavé klouby."
Přehrát video

Registruj se na Setkání se zázraky s českým překladem:

SETKÁNÍ SE KONAJÍ ONLINE PŘES APLIKACI ZOOM
Tuto aplikaci si můžete zdarma nainstalovat na vaše zařízení (PC, Mac, mobil nebo tablet). Registrace a účast na setkání je bez jakýchkoli poplatků.

NA KAŽDÉ SETKÁNÍ, KTERÉHO SE CHCETE ZÚČASTNIT, SE REGISTRUJTE. Setkání s českým překladem bude probíhat každé dva / tři měsíce, vždy v sobotu. Na této stránce se můžete na chystané a nejbližší setkání registrovat. Pokud rozumíte anglicky, můžete se zúčastnit i dalších setkání pro Evropu a USA, registrovat se musíte přes anglickou stránku Jesus Encounter Ministries Inc.

PROSÍME,
než se zúčastníte setkání, přečtěte si stránku s nejčastěji pokládanými dotazy. Obsahuje důležité informace o tom, jak setkání probíhá, co můžete očekávat, i jak se na setkání můžete připravit.

PŘIPRAVTE SE
na setkání tím, že budete předtím sledovat svědectví a vyučování.

Znáš Ježíše osobně? Jsi spasen(a) a máš věčný život? Pokud ne (nebo to nevíš jistě), pozvi Pána Ježíše do svého života právě teď!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?
Copy link