Informace pro Setkání v Mladé Boleslavi (21.-22.7.2023)

Krásný den v Ježíšově jménu! Chcete-li se setkání zúčastnit, prosíme zaregistrujte se nejprve zde.

Jste-li registrovaní, vězte, že Setkání probuzení a zázraků s pastorem Markem Hemansem, se bude konat v pátek a sobotu 21. a 22. července 2023 v Domě kultury Mladá Boleslav (Dukelská 1093, Mladá Boleslav) (Zde je mapa.)
 

1) Registrace je platná na oba dva dny. Je ideální pokud můžete přijít na oba dva dny. Pokud můžete jen na jeden den (tedy v pátek nebo jen v sobotu), i to je samozřejmě možné.

 

2) Setkání začíná vždy každý den od 18 hodin a potrvá, odhadem až 4 hodiny (odejít můžete kdykoliv dle potřeby).

 

3) Na místě, v hlavním sále, budou židle k sezení. I přes velký počet míst v sále, doporučujeme přijít dříve, abyste se usadili a nerušili během setkání. Účastníky budeme do sálu pouštět cca v 17:15. Prosíme, přijďte včas, kvůli organizaci alespoň tu půl hodinu před začátkem!

 

4) U vchodu bude registrace, kde vás pomocníci požádají o sdělení vaší modlitební potřeby. Tu pak napíší v angličtině na papír (vše bude na místě). Toto řešení umožní zrychlení celého procesu modliteb.

 

5) Vezměte si sebou vodu. Na místě (v sále) NEBUDE k dispozici prodej občerstvení.

6) Celá akce (vstup, modlitby, …) je zdarma. Na setkání bude dobrovolná sbírka, což je zcela biblický model.

 

7) Jak se dostanete na setkání? Akce se koná v Domě kultury Mladá Boleslav a parkoviště přímo u domu bude brzy plné. Nejideálnější místo na parkování je v parkovacím domu Klaudiánovy nemocnice, kde se po 16:00 platí poplatek pouze 10,- Kč. Dům kultury je pak necelých 10 minut pěšky (ZDE je mapa).

 

Pro ty z vás, kteří chtějí jet veřejnou dopravou, doporučujeme dojet vlakem na zastávku “Mladá Boleslav město” – odtud je to na místo setkání cca 10 minut pěšky (ZDE je mapa).

 

Pokud pojedete autobusem, doporučujeme dojet na autobusové nádraží, odkud je to na místo konání cca 15 minut pěšky (ZDE je mapa).

 

8) Někteří se ptáte na možnost ubytování v Mladé Boleslavi. Není v našich možnostech zajišťovat ubytování. Doporučujeme využít webů jako je www.booking.com (nabídka hotelů) a www.airbnb.cz (nabídka soukromých ubytování). Také jsme pro vás připravili některé odkazy na hotely v Mladé Boleslavi pro snazší orientaci.

 

Pevně věříme, že na setkání bude mocné pomazání Ducha Svatého! Přijďte s očekáváním a především VÍROU v srdci, že zažijete setkání s Ježíšem – s Jeho láskou i mocí.

V Ježíšově lásce,

tým Setkání s Ježíšem.

Znáš Ježíše osobně? Jsi spasen(a) a máš věčný život? Pokud ne (nebo to nevíš jistě), pozvi Pána Ježíše do svého života právě teď!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?
Copy link