Informace pro Setkání s Markem Hemansem v Praze (15.-16.7.2022)

Krásný den v Ježíšově jménu! Chcete-li se setkání zúčastnit, prosíme zaregistrujte se nejprve zde.

Jste-li registrovaní, vězte, že Setkání probuzení a zázraků s pastorem Markem Hemansem, se bude konat tento pátek a sobotu 15. a 16. července 2022 v Praze v kulturním domě Ládví. (Zde je mapa.)
 
1) Registrace je platná na oba dva dny. Je ideální pokud můžete přijít na oba dva dny. Pokud můžete jen na jeden den (tedy v pátek nebo jen v sobotu), i to je samozřejmě možné.
 
2) Setkání začíná vždy od 18 hodin a potrvá, odhadem až 4 hodiny.
 
3) Na místě, v hlavním sále, budou židle k sezení. I přes poměrně velký počet míst v sále, doporučujeme přijít dříve, abyste se usadili a nerušili během setkání. Účastníky budeme do sálu pouštět cca v 17:15. Prosíme, přijďte včas, kvůli organizaci alespoň tu půl hodinu před začátkem!
 
4) Vezměte si sebou vodu. Vedle KD Ládví je prodejna potravin. Na místě (v sále) NEBUDE k dispozici prodej občerstvení!!!
 
5) Jak se dostanete na setkání? Akce se koná v Kulturním domě Ládví a parkovat se u domu moc nedá. Okolo jsou modré zóny. Nicméně, kulturní dům Ládví je hned u metra Ládví, a proto doporučujeme přijet metrem (linka C, stanice Ládví)!!!
 
Tzn. pro mimopražské a pokud jedete autem, nechte auto ideálně někde u hranic Prahy (ideálně parkoviště P+R, kde je 50,- Kč na den) a pak metrem na Ládví. Asi nejideálnější je parkoviště P+R Letňany, kde je vstup přímo do metra C. Odtud to jsou 3 zastávky na stanici metra Ládví. Mapa P+R Letňany je zde. Mapa KD Ládví s pozicemi metra je zde
 
6) Někteří se ptáte na možnost ubytování. Není v našich možnostech zajišťovat ubytování. Doporučujeme využít webů jako je www.booking.com (nabídka hotelů) a www.airbnb.cz (nabídka soukromých ubytování). Ideálně něco v blízkosti Ládví (Praha 8).
 
7) Někteří se ptáte, co máte udělat, aby se za vás modlil přímo pastor Mark. Celé setkání je vedeno Duchem Svatým a ten pastorovi ukazuje lidi k modlitbě. Cílem však také je, aby každý, kdo bude mít zájem o modlitbu, ji dostal. Proto na setkání plánujeme určitou formu modlitební řady, kdy se pastor bude osobně modlit za každého kdo bude chtít – ačkoli ta modlitba často spočívá spíše v přenosu pomazání Ducha Svatého skrze dotyk, či fouknutí – na velké rozhovory není a nebude čas. A o to jde, pastor Mark ani žádný jiný služebník vám neumí dát nic z nebe, ale Duch Svatý ANO. Nejde tak o délku a formu modlitby, ale o Boží dotek. Ježíš ví přesně, co potřebujete.
 
8) Pevně věříme, že na setkání bude mocné pomazání Ducha Svatého a tak přijďte s očekáváním a především VÍROU v srdci, že se mocně setkáte s Ježíšem. Připravte své srdce třeba skrze sledování videí na kanálu Setkání s Ježíšem a četbou evangelií. Věříme také, že pouhá přítomnost v takové atmosféře umožní Pánu konat mnohé mocné činy např. ještě před tím než se za vás bude někdo modlit. Toto píšeme pro povzbuzení víry, tak jak to vidíme na setkáních pastora Marka např. v Austrálii nebo USA. Vložte svou víru do Ježíše Krista! Je to Jeho setkání… 
  

V Ježíšově lásce,

tým Setkání s Ježíšem.

Znáš Ježíše osobně? Jsi spasen(a) a máš věčný život? Pokud ne (nebo to nevíš jistě), pozvi Pána Ježíše do svého života právě teď!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?
Copy link