Setkání probuzení a zázraků na Slovensku
v roce 2024 (Mark Hemans)

O co jde? Ukázka z předchozího setkání!

Setkání probuzení a zázraků s českým překladem se konalo 15.-16.7. 2022, záznam je k dispozici zde:

Přehrát video

Mocné Boží pomazání sestoupilo na český lid i na ty, kteří přijeli z celé Evropy. Setkání, které se konalo 15.-16.7. 2022 v Praze, doprovázel ohromný zájem lidí z českého národa, kdy první večer se někteří nevešli do poměrně velkého sálu a museli čekat v předsálí. Na místě jsme byli svědky zázračného jednání Pána Ježíše – mnozí byli na místě uzdraveni (bolesti těla, chůze, hluchota, nemoc svalů, roztroušená skleróza, borelióza, bulka z prsu zmizela…), osvobozeni (hněv, agrese, závislosti…) a přijímali požehnání z nebe včetně samotného spasení. Jiní odcházeli mocně povzbuzeni ve své víře a zapáleni novou touhou sloužit Ježíši. Druhý den setkání přišla do sálu projevená Boží sláva, účastníci ji zakoušeli nejrůznějším způsobem, jednotlivci viděli i oblak Boží slávy svýma očima. Do akce se ochotně zapojili služebníci napříč nejrůznějších sborů a denominací. Setkání bylo zdarma s dobrovolnou sbírkou, která je téměř celá věnována na podporu potřebných z Ukrajiny. Sláva a veliké díky Ježíši za všechno, co zde konal, věřme, že je to jen ochutnávka ještě větších věcí, které má připraven pro český národ a další národy Evropy.

"Dnes se za mě pastor Mark modlil a Bůh mě znovu vysvobodil. Cítila jsem hlubokou Otcovu lásku. Bůh mi řekl, že mě vždy miloval a Duch Svatý mi ukázal veškerou sladkou milující laskavost, kterou pro mě vždy měl... bylo to tak úžasné."
Lenka Jakešová
Setkání se zázraky
""Moji mamince bude v květnu 2021 88 let. Cca 10 let trpěla silnou inkontinencí. Po modlitbě pastora Markem Hemanse byla maminka skrze víru v Ježíše Krista mocně uzdravena z inkontinence. Sláva Pánu Ježíši."
Hana Krausová
2. Setkání 3.10.2020
"Po skončení setkání s Markem jsme byli přiděleni do modlitební místnosti a při modlitbě aniž bych řekl cokoliv o svých potížích mně po 2 měsících ustoupila křečovitá bolest ruky a několikadenní velká bolest páteře úplně ustoupila. Velmi citelný rozdíl. Věřím v dotek Ježíše Krista. Z celého srdce děkujeme za toto poznání a úžasný prožitek a atmosféru s přítomností Pana Ježíše počas setkání."
Vlastimil a Mária Štávovi
3. Setkání 13.2.2021

SETKÁNÍ SE KONAJÍ ONLINE PŘES APLIKACI ZOOM
Tuto aplikaci si můžete zdarma nainstalovat na vaše zařízení (PC, Mac, mobil nebo tablet). Registrace a účast na setkání je bez jakýchkoli poplatků.

NA KAŽDÉ SETKÁNÍ, KTERÉHO SE CHCETE ZÚČASTNIT, SE REGISTRUJTE
Setkání s českým překladem bude probíhat každé dva / tři měsíce, vždy v sobotu. Na této stránce se můžete na chystané a nejbližší setkání registrovat. Pokud rozumíte anglicky, můžete se zúčastnit i dalších setkání pro Evropu a USA, registrovat se musíte přes anglickou stránku Jesus Encounter Ministries Inc.

PROSÍME, 
než se zúčastníte setkání, přečtěte si stránku s nejčastěji pokládanými dotazy. Obsahuje důležité informace o tom, jak setkání probíhá, co můžete očekávat, i jak se na setkání můžete připravit.

PŘIPRAVTE SE
na setkání tím, že budete předtím sledovat svědectví a vyučování.

Znáš Ježíše osobně? Jsi spasen(a) a máš věčný život? Pokud ne (nebo to nevíš jistě), pozvi Pána Ježíše do svého života právě teď!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?