Nejčastější dotazy a příprava na Setkání

1) Přehraj si video "Pokyny pro Setkání s Markem Hemansem"

2) Projdi si odpovědi na nejčastější dotazy (níže)

Projdi si odpovědi a připrav se na setkání!

Registrace na setkání je zdarma. Na setkání je nutné se registrovat přes formulář na tomto webu, abychom věděli počet lidí, který se na setkání chystá. Po zadání údajů (jméno, email) vám na zadaný email přijde potvrzení s informacemi.

Pokud se z nějakého důvodu nemůže osoba na setkání dostavit, je určitě možné vzít její fotografii (např. na mobilním telefonu). Moc Ježíše Krista není omezena fyzickou vzdáleností, vše je věcí víry v Pána Ježíše. Toto se týká i například problémových dětí, kteří nevydrží chvilku v klidu, apod. Máme mnoho svědectví uzdravení/značného zlepšení autistických dětí ke slávě Ježíše Krista.

Primární záměr Encounter Ministries je oslavit Boha skrze natáčení setkání s cílem vytvoření veřejných videí.

I kvůli tomu nejsme schopni vyhovět lidem, kteří nesouhlasí s možností natočení a použití jejich videa.  

Účast ma setkání je povolením využívat váš obraz, který je možno používat veřejně. Pokud nechcete být filmování, prosím, neúčastněte se, případně se účastněne jako pozorovatel setkání s vypnutou videokamerou (jedna z funkcí aplikace Zoom) – v takovém případě se však za vás nikdo nebude individuálně moci modlit.

Za ty roky Pán Ježíš vedl Marka k této struktuře setkání:

Chvály a uctívání uvozují setkání a vedou účastníky do Boží přítomnosti.

Čas svědectví je, když lidé vydávají svědectví buď přímo přes aplikaci Zoom nebo jsou pouštěny videa z minulých setkání. Většinou jde o videa uzdravení a osvobození. To pomáhá účasníkům poznat jak služba vypadá a především povzbudit jejich víru do jejich vlastní situace.

Vyučování Božího Slova pomáhá lidem, aby si dali své životy do pořádku s Bohem skrze pokání. Zároveň lidem ukazuje, jak mohou Boží slovo aplikovat do svého života ve velké moci.

Hlavní služba, ve které se Mark modlí za všechny účastníky setkání v rámci hromadných modliteb nebo individuálně. Výběr lidi, za které se Mark modlí je veden Duchem svatým.

Modlitební místnosti na konci setkání jsou účastníci rozřazeni do jednotlivých menších modlitebních skupin. Tam účastník počká, až je vyzván vedoucím modlitební místnosti a může zde sdělit svou modlitební potřebu. Cílem je, aby každý účastník mohl přijmout individuuální modlitbu za sebe / své potřeby.

Jak finančně přispět se dozvíš zde.

Po vyučování Božího slova, Duch Svatý vede Marka, aby vybral určité lidi z účastníků. Toto vedení má podobu slov poznání nebo jasnému ukázání osoby z účastníků, se kterou chce Pán Ježíš právě jednat.

U bazénu Bezhesda bylo mnoho nemocných lidí, nicméně z celého davu si Ježíš vybral jednoho paraylzovaného muže, aby jej uzdravil. Ježíš i dnes „lokalizuje“ lidi.

Pokud budete lokalizováni Duchem Svatým, jste lokalizováni láskou Boží. Pán ví o tobě naprosto všechno a chce se s vámi setkat. Váš moment nyní přišel. Pokud byste v tu chvíli nechtěli službu, je nutno to říci.

Mark se vás může zeptat otázku jako „Přišel/přišla jste s potřebou?“ Pokuste se odpovědět stručně a upřímně jak budete moci. Pokud máte problém, se kterým potřebujete, aby vám Pán pomohl, neschovávejte ho.

Pokud se Mark modlí za něco jiného, než s čím jste přišli, budete moci předložit vaši potřebu v rámci modlitební místnosti na konci setkání, kdy se za vás budou modlit modlitební pomocníci.

Pokud nebudete lokalizováni Duchem Svatým tímto způsobem, věřte, že Bůh vás i tak miluje a ví o vaší potřebě. Počkejte na modlitební místnost a modlitební pomocníky.

Mark se nemodlí postupně za lidi, ale je veden Duchem Svatým. který mu ukazuje za koho se modlit individuálně. Každý má možnost individuální modlitby v rámci modlitebních místností.  Mark se za někoho může modlit delší čas nebo – jak se často děje – velim krátce. Není to délka modlitby, co uzdraví člověka, ale víra v Ježíše. Mark využívá i modlitební pomocníky v rámci setkání, které zapojuje do modliteb. Někdy Duch Svatý chce využít ostatní, aby se modlili. Pamatujte, je to Pán Ježíš, kdo je Uzdravitel.

Mark slouží Jménu Ježíše v moci Ducha Svatého, což znamená, že při modlitbě mnohdy ani moc nemluví nebo nemluví vůbec. Nemusíte fyzicky ústy říkat Jméno Ježíše. Je to Duch svatý, kdo slouží mocí toho slavného Jména.

Mark ministers the Name of Jesus in the power of the Holy Spirit, which means that He may not actually speak very much or at all. You don’t have to physically say the Name of Jesus. It is the Holy Spirit who ministers the power of His glorious Name.

Mark věří, že pomazání je dostatečné, aby naplnilo každou potřebu. To je důvod, proč se vás Mark třeba nebude ptát na váš problém nebo se nebude modlit konkrétně – třeba se pouze dotkne vašeho obrazu nebo foukne.

Duch svatý často vyhledává jednotlivce, aby se pomohli modlit za lidi. Mark se často za takové lidi modlí a oni dostanou pomazání (často také padají pod Boží mocí nebo mají jiné projevy). Mark je pak může požádat, aby položili ruce na potřebné nebo se postavili o pár metrů dál a natáhli ruku. Když to dělají, často pociťují teplo na ruce nebo na celém těle, někteří se opijí v Duchu Svatém.

Ježíš Kristus je Uzdravitel. Během jakékoli části setkání je v místnosti a uzdravuje lidi. Mark používá tým modlitebních pomocníků. Cílem je, aby se za každého účastníka setkání modlili buď modlitební pomocníci, nebo Mark.

Rozumějte prosím, že Mark věří, že Ježíš je Uzdravitel, On je ve vedení a směruje Marka, za koho se má modlit. Právě kvůli tomu, se Mark obvykle modlí pouze za ty, u kterých vnímá, že je k nim veden Pánem Ježíšem s tím, aby se za ně modlil. Lidé přijímající modlitbu by měli vloži svou víru v (do) Ježíše a důvěřovat mu v jejich uzdravení a osvobození.

Čekání je známkou víry. Čekat vyžaduje víru.

Čekání připravuje srdce k přijetí požehnání. Když člověk čeká na Pána, Ježíš již pracuje v jeho srdci. Lidem, kteří trpělivě čekali, se často stávají úžasné zázraky a osvobození (viz Pláč 3: 25-26).

Je to, jako byste přišli do léčebny pro ošetření. Čekáte na Ježíše Lékaře, on otevře dveře a říká vám, abyste byli trpěliví a počkali, váš čas přichází, a pak zavolá někoho jiného.

Další důvod, proč vás Mark může požádat, abyste počkali, je ten, že připravuje své vlastní srdce, aby se za vás modlil.

Mark je služebníkem pod dohledem Mistra, Ježíše. Když Pán přijde zasáhnout do života člověka, není třeba dál mluvit. Ježíš přišel a už o vás ví všechno. Mark nemusí nic vědět, protože vás neléčí. Je jako ošetřovatelská sestra pod Velkým lékařem. Markovou rolí je věřit v Ježíše a poslouchat Jeho příkazy.

Dalším důvodem je, že lidé často nerozumí sami sobě nebo neznají skutečnou podstatu a příčinu svých problémů a špatně sami sebe diagnostikují. Ježíš je moudřejší a ví všechno perfektně!

Pán často řekne Markovi diagnózu, kterou může sdílet. Mark od vás většinou nehledá lékařské potvrzení toho, co říká Pán, ale prorokuje. Tím se buduje víra osoby, která je v nouzi. Pán má svůj vlastní program uzdravování a osvobozování lidí. Markovou primární rolí je naslouchat Mistrovi a poslouchat Ho.

Moc Ježíše Krista je velmi skutečná. Jak lidé tuto sílu zažívají, ovlivňuje to jejich tělo. Lidé často nedokáží vysvětlit, co cítí nebo proč se s nimi něco děje. Lidé se mohou třást, spadnout, usnout, plakat, mluvit v jazycích, být „jako opilí“, smát se, cítit veliké teplo, cítit vítr, cítit proudící olej, cítit nebeské vůně nebo mít vize Ježíše a nebe.

Mark má různé způsoby, jak lidem sloužit Boží mocí, což se děje vždy pod vedením Ducha Svatého. Když v modlitbě natáhne svou pravou ruku, může ruka vibrovat pod mocí Boží. Mark může fouknout na osobu nebo i skupinu lidí.  Ježíš dýchal na své učedníky a řekl: „Přijměte Ducha Svatého“.

Lidé pod mocí Boží mohou být pod ‚božským anestetikem ‚. Když Pán provádí chirurgický zákrok, může je uspat, během této doby se lidé nemusí pohybovat nebo mluvit a mohou pociťovat slavnou Boží přítomnost s radostí a pokojem. Obvykle, když lidé „spí v Pánu“, nechtějí být vyrušováni, mají se skvěle!

Při osvobozování člověka od démonů dochází k neviditelnému duchovnímu konfliktu, který může vést k nejrůznějším vnějším projevům (ale i nemusí). Démoni nenávidí moc Ježíše Krista a často nechtějí opustit tělo osoby, kterou obývali. Když Ježíš uzdravoval nemocné v evangeliích, často tuto činnost doprovázely projevy démonů, kteří křičeli, mluvili, házeli lidi na zem atd. Někdy lidé vyzvracejí démonické jedy, které danou osobu duchovně poskvrnily. Tyto věci jsou normální a nejsou důvodem k obavám, ale radostí, protože životy lidí se úžasně mění a uzdravují.

Pamatujte, že je to Ježíš svým Duchem, který pracuje na tom, aby osvobodil, uzdravil a naplnil lidi svým Duchem Svatým. Ctíme to, co dělá a jak to dělá.

Když Bible mluví o uzdravení, slovo zahrnuje jak fyzické uzdravení, tak vysvobození. Je to církev, ne Bible, kdo ji rozdělil na službu uzdravení a službu vysvobození. Nový zákon říká, že lidé byli uzdraveni ze zlých duchů. Například Lukáš mluví o jistých ženách, které byly uzdraveny jak ze zlých duchů, tak z nemocí.

“A stalo se, že potom procházel městy a vesnicemi a hlásal a zvěstoval jako radostnou zvěst Boží království; bylo s ním těch Dvanáct a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdalská, od níž kdysi vyšlo sedm démonů…”

Lukáš 8:1-2

Mnohokrát je nemoc způsobena démony. V takových případech nemusí být nutné se za uzdravení ani modlit. Když duch odejde, je člověk fyzicky uzdraven. V Novém zákoně docházelo k fyzickému uzdravení a vysvobození společně.

“Sestoupil s nimi dolů a na rovině se zastavil; a s ním veliký zástup jeho učedníků a veliké množství lidu z celého Judska a Jeruzaléma i od pobřeží Týru a Sidónu; ti všichni přišli, aby ho uslyšeli a aby byli uzdraveni ze svých nemocí. I ti, kteří byli trápeni od nečistých duchů, byli uzdravováni.”  

Lukáš 6:17-18

Pokud jste uzdraveni, když se modlíte, ale poté se příznaky začínají vracet, vzdorujte nepříteli ve jménu Ježíše a zůstaňte pevní ve své víře, že vás Ježíš skutečně uzdravil na kříži. Nepodlehněte klamu, že jste ztratili uzdravení a jste znovu nemocní. Zaměřte svou mysl a srdce na pravdivost zaslíbení Božího slova. Požádejte ostatní, kteří mají skutečnou víru, aby se modlili a věřili s vámi. Nevzdávejte to.

Kráčejte ve víře, že vaše uzdravení bylo pro vás trvale stanoveno na kříži. Vaše víra je živena meditací o Božím slově (vnitřní zaměření na Boží slovo, zabývání se jím, přemýšlení nad ním, vcítění se do slova… obsahem meditace je Boží slovo).

Najděte živou církev, která věří, že Ježíš dnes uzdravuje a osvobozuje. Mějte pravidelné společenství s ostatními věřícími.

Démoni mohou způsobit nemoc. Dávejte pozor, abyste neotevřeli žádné dveře hříchu, kterými dáváte zlým duchům přístup nebo povolení, aby vás postihly. Je důležité žít svůj život podle standardu Božího slova. To znamená chodit v lásce a odpuštění ke všem, žít čistý život bez veškeré sexuální nemorálnosti, neposkvrňovat se světskými věcmi (světská hudba a tanec, filmy, počítačové hry, atd.) A nemít nic společného s jakoukoli formou čarodějnictví, New Age a okultismu.

Buďte trpěliví a pokračujte ve své víře. Požádejte ostatní, aby se modlili za vaše uzdravení. Můžete přijít na více než jedno setkání a / nebo jít na uzdravovací setkání jiných lidí.

Vaše uzdravení bylo již plně provedeno na kříži. Takže už jste uzdraveni. Víra věří této pravdě a vytrvá, dokud se uzdravení plně neprojeví ve fyzické (přirozené) oblasti.

Musíte chodit ve Světle a vyhýbat se všem skutkům temnoty. Démoni jsou duchové temnoty a přitahují je temnota hříchu nebo bezbožnosti v životě člověka, podobně jako jsou mouchy přitahovány odpadky. Rychle vyznávejte svůj hřích druhému a činte z něj pokání. Za tímto účelem je dobré mít někoho, komu se odpovídáte, a vyznat svůj hřích. Nedejte nepříteli žádnou příležitost. Zavřete všechny bezbožné dveře ve vašem životě. Buďte naplněni Duchem svatým a Kristovým světlem.

Choďte vírou a věřte, že jste svobodní, a vytrvejte ve své víře. Vysvobození přichází vírou v Ježíše Krista, stejně jako uzdravování.

Buďte pevní ve své víře a aktivně odolávejte a kárejte všechny útoky nepřítele.

“Proto tedy, poddejte se Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.”.

Jakub 4:7

Mark vírou prohlašuje, co vidí, že se děje v oblasti (říši) Ducha. Zjevuje se mu Boží příslib pro tuto osobu. Podobně jako to řekl apoštol Pavel:

Protože však máme téhož Ducha víry podle toho, co je napsáno: ‚Uvěřil jsem, proto jsem mluvil,‘ i my věříme, proto také mluvíme

22.Korintským 4:13

Nejedná se o lékařskou diagnózu, ale o prohlášení víry o tom, o čem věří, že se děje. Většina lidí zažívá své uzdravení okamžitě. U některých to však nemusí platit. Pokud Marek říká, že jste uzdraveni nebo osvobozeni, vezměte toto slovo jako proroctví pro vás a věřte ve svém srdci, že ve skutečnosti jste uzdraveni nebo osvobozeni.

Znáš Ježíše osobně? Jsi spasen(a) a máš věčný život? Pokud ne (nebo to nevíš jistě), pozvi Pána Ježíše do svého života právě teď!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?