Registrace na SETKÁNÍ PROBUZENÍ A ZÁZRAKŮ v Bratislavě 12.-13. 7. 2024 od 18h

Bussiness & Congress Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava, Slovensko

(na místě se slovenským překladem, služba je zdarma)

Zdravíme vás ve vzácném jménu Ježíše!

V roce 2024 pastor Mark Hemans se svým týmem zavítá opět do Slovenské republiky (setkání v ČR tento rok nebude, věříme však, že mnozí z ČR přijedete, jste srdečně zváni!). Termín setkání je 12. a 13. 7. 2024 (pátek a sobota). Dorazit můžete na oba dva dny nebo na jeden z nich. Setkání se bude konat v prostorách hotelu Saffron na adrese Radlinského 27 v Bratislavě. Setkání začne vždy v 18:00 (konec by měl být do 22h, platí pro oba dva dny).

V rámci přípravy na akci vás povzbuzujeme, abyste svou víru posilovali sledováním videí s poselstvími a svědectvími na YouTube kanálu Setkání s Ježíšem.

Co se týče financí, vstupné se nevybírá. Na setkání bude dobrovolná sbírka pro ty, kteří chtějí službu podpořit. Pokud byste chtěli pomoci jako dobrovolníci (chytači, uvaděči…), kontaktujte nás prosím přes tento formulář.

Místa na sezení nejsou rezervovaná na jméno. Doporučujeme přijít o půl hodiny před začátkem programu.

Hlavním cílem této služby je oslavovat Boha prostřednictvím zveřejňování svědectví na internetu. Lidem, kteří si nepřejí být na setkáních natáčeni, nemůžeme vyhovět, protože nemůžeme zaručit jejich soukromí. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

S týmem modlitebních služebníků a pomocníků se modlíme za všechny, kteří chtějí modlitbu – cíl je, aby každý účastník dostal osobní modlitbu za své potřeby pod pomazáním Ježíše Krista.

Věříme, že se setkáte s mocí Ježíše Krista a že se váš život navždy změní k jeho slávě.
V Ježíšově lásce,
Mark Hemans a tým Setkání s Ježíšem.

Registruj se a zúčastni se!

Pokud vás pojede víc, registrujte každou osobu zvlášť.

Znáš Ježíše osobně? Jsi spasen(a) a máš věčný život? Pokud ne (nebo to nevíš jistě), pozvi Pána Ježíše do svého života právě teď!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?