Registrace na ONLINE SETKÁNÍ SE ZÁZRAKY s českým překladem

prosinec 2020
(bude upřesněno, registruj se již nyní!)

VÍTEJTE V JEŽÍŠOVĚ JMÉNU. Těšíme se na velké věci, které Pán Ježíš udělá ve vašem životě! Zúčastnit se může kdokoliv z celého světa, pro české (a slovenské) publikum, zde nabízíme registraci přes níže uvedený formulář s českým překladem a podporou

Setkání proběhne přes aplikaci Zoom, která je zdarma ke stažení na PC, mobily i tablety. Pastor Mark se bude modlit za každého v obecné modlitbě, potom se bude modlit za jednotlivce, jak bude vnímat vedení, a poté budou mít (dá-li Pán) všichni možnost, aby se za ně modlili naši modlitební pomocníci.
PŘEČTĚTE SI, PROSÍM…
1. Pro účastníky fyzicky přítomné v ČR (ale třeba i na Slovensku) je termín setkání 3. října 2020 v 10:00 dopoledne. Jste srdečně zvání!
2. Požaduje se jedna registrace na jeden přístroj. To znamená, že pokud máte rodinu/přátele na jednom přístroji, zaregistrujte se jen jednou.
3. Pokud vaše rodina používá více než jeden přístroj, musí být každý přístroj v jiné místnosti, aby na Zoomu nedocházelo k audio ozvěně. Každý přístroj musí být registrován samostatně (pod jiným jménem).
4. Zajistěte, že během setkání budete mít dobře osvětlený obličej. Vaše kamera má být umístěna na úrovni očí, abyste byli vystředění v obrazu kamery.
6. Nebudeme se modlit za lidi, kteří budou nevhodně oblečeni, například v nočním úboru nebo v příliš odhalujících blůzách.
7. Nahrávka z těchto setkání je pro veřejné použití na platformách sociálních médií k slávě Boží. Vaše registrace a vstup do vysílání je povolením pro Encounter Ministries Inc., že smí používat váš obraz. Pokud máte starosti kvůli utajení, tak si můžete kdykoli vypnout obraz, což ale znamená, že se za vás Mark ani modlitební pomocníci nebudou moci modlit – budete však moci být na setkání jako diváci a vírou přijímat požehnání.
8. Prosím, zúčastněte se setkání od začátku, abyste z něho mohli mít co nejvíce. Setkání můžete samozřejmě kdykoli opustit.
9. Připravte se na setkání s pomocí modliteb/půstu, rozjímání nad Božím slovem a sledováním videí (vše k dispozici i na tomto webu).

Věřím, že se setkáte s Ježíšem Kristem. V Ježíšově lásce, Mark Hemans.

Registruj se a zúčastni se!

Znáš Ježíše osobně? Jsi spasen(a) a máš věčný život? Pokud ne (nebo to nevíš jistě), pozvi Pána Ježíše do svého života právě teď!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?
Copy link