BOŽÍ LÁSKA a UZDRAVENÍ v ČR: Hluchota, nepřijetí, borelióza, bolest zad, dýchací potíže a další

[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="both" spacing="1" hide_on_mobile="1" total="0" all_networks="0"]
[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="both" spacing="1" hide_on_mobile="0" total="0" all_networks="0"]

Toto online Zázračné setkání se konalo 13. února 2021, bylo zde více jak 600 účastníků, značná část z ČR. Pán mocně jednal po celou dobu setkání a velmi mocně i v rámci modlitebních místností na konci setkání (mnohá svědectví jsou zde).

Renata byla uzdravena z hluchoty. Po modlitbě sundala naslouchátka a dala je manželovi, kterého nyní slyšela i bez nich.
87-letá maminka Hany měla bolesti od pádu a především silnou inkontinenci, kdy musela nosit inkontinenční pomůcky. Pastor Mark se za ni modlil na jednom z minulých setkání. Po modlitbě jsou oba problémy pryč! Hana nyní po mnoha měsících dosvědčuje maminky trvající uzdravení. Shrnula to slovy, že „náš milovaný Pán Ježíš“ uzdravil její matku.
Claudii během několika posledních setkání Ježíš uzdravil tři věci: čtyři roky trvající bolesti v koleni, střevní potíže a bolesti v pravém boku, které jí bránily v chůzi!
Lenka vydala svědectví, jak ji Ježíš na setkáních osvobodil z ducha nenávisti. Nechtěla se tak cítit, ale ta nenávist byla „uvnitř ní“. Když se za ní pastor Mark modlil, nic se neprojevilo, ale cítila, že duch nenávisti byl vzat z jejího nitra. „Mám se ráda!“ dosvědčila. Hanika byla uzdravena z ducha boreliózy, který jí téměř na rok zastavil život. Kvůli úbytku energie nemohla ani navštívit přátele a ze své situace velmi psychicky trpěla. Sledovala, jak se Mark na setkání před 7 měsíci modlí právě za muže s boreliózou, a během té modlitby cítila uvnitř sebe „teplo a oheň“ a cítila „velké uvolnění“, a pak věděla, že byla z této hrozné nemoci uzdravena a vysvobozena. Nyní může dělat věci, které dříve nemohla, a je „plná radosti!“
Za Pauline, Alisoninu matku, Pauline, se na minulém setkání modlili modlitební pomocníci. Měla lupus, únavu a bolesti hlavy. Pauline nevěděla, že se za ni – na prosbu její dcery – modlí, ale následujícího dne řekla, že se cítila lehčí na duchu i na těle a neměla bolesti hlavy!

Pastor Mark sdílel poselství: „Oblečení Kristova světla – brnění světla.“ Ježíš vás chce přenést z bytosti v hříchu na osobu oděnou Jeho světlem. Jsou to dveře do požehnání Božího. Je tu základ křesťanského života, ale z tohoto základu chce Bůh ve vašem životě udělat více. Římanům 13:12 říká: „Odhoďme skutky temnoty a oblékněme si Brnění světla.“ Úžasné na Ježíši je, že když se dívá na hříšníka, dívá se s láskou. Oči Ježíše jsou hledají hříšníka. Jeho oči lásky tě hledají. Bůh je pomalý k hněvu a plný milosrdenství. Na těchto setkáních mnozí mluví o tom, jak Ježíš změnil jejich život. Bůh chce uzdravit vaše tělo a zachránit vaši duši!

PŘIJMI PRO SEBE TATO SLOVA POZNÁNÍ: uzdravení nohou, břišní problémy, bolest břicha, hluchota, hlava nakloněná na jednu stranu od poškozeného krku, hledání práce, finanční zajištění, kolenní kloub se zánětem, artritida způsobující potíže se spánkem a uzdravení kostí.

Layla měla problém s levou nohou, kulhala a nemohla pořádně chodit. Po modlitbě cítila zlepšení a velké teplo, které procházelo její nohou.
Pastor Mark přijal prorocké slovo o bolesti zad a následně se modlil za Zdeňka, který uzdravení přijal. Vydal svědectví, že záda jsou „mnohem lepší“ a následně přijal i naplnění Duchem Svatým.
I Caroline prohlásila, že věří v Ježíše, aby přijala uzdravení plotének a ztuhlých zad. Po modlitbě řekla: „Cítím se opravdu uvolněná. Cítím se, jako bych právě měla nejlepší masáž na světě! Děkuji, Ježíši!“
Jasmína měla dva týdny nesnesitelné bolesti zad, ponejvíce ráno. Když se pastor Mark pomodlil, řekla: „Je to úplně pryč. Děkuji ti, Ježíši!“
Martina se sdílela se svým problémem neschopností přijmout se jako Boží dcera. Pán Ježíš k ní skrze pastora Marka poslal slovo o Jeho veliké lásce k ní a Martina přijala modlitbu za zdravou mysl.
Jana měla problémy s plícemi, které způsobovaly dýchací potíže, psychické potíže a problémy s hrudníkem, hlavou a krkem. Jana prohlásila svůj závazek následovat Ježíše a pastor Mark z ní vykázal zlého ducha. Pohybovala rameny a řekla: „Moje záda a krk, jsou o hodně lepší.“ Poté se zhluboka nadechla a dala radu ostatním: „Důvěřujte v Pána Ježíše, protože to je nejdůležitější věc, kterou můžete udělat.“
Petr s Martinou, kteří na setkání sloužili také jako modlitební pomocníci, přijali od Pána Ježíše zmocnění a pomazání ke službě uzdravení a také byli povzbuzeni prorockým slovem.

Setkání s Ježíšem proměňuje životy.
Bůh vás miluje a ať žehná váš život, když následujete Ježíše, Mark Hemans.
[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="both" spacing="1" hide_on_mobile="1" total="0" all_networks="0"]
[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="both" spacing="1" hide_on_mobile="0" total="0" all_networks="0"]
Podobné příspěvky:
Oblíbené příspěvky:

Znáš Ježíše osobně? Jsi spasen(a) a máš věčný život? Pokud ne (nebo to nevíš jistě), pozvi Pána Ježíše do svého života právě teď!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?