ČESKÉ SETKÁNÍ SE ZÁZRAKY: nová ploténka, obnovený nerv, chůze, sluch, uzdravené srdce, Duch Svatý

[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="both" spacing="1" hide_on_mobile="1" total="0" all_networks="0"]
[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="both" spacing="1" hide_on_mobile="0" total="0" all_networks="0"]

Některá z úžasných Ježíšových svědectví ze zázračného setkání s českým překladem, které se konalo online dne 6.listopadu 2021: 

LYMFOM: Na předchozí české setkání přišla mladá žena, která od modlitebních pomocníků přijala modlitbu za lymfom ve 4. stadiu. Během 18 měsíců byla na třetím kole chemoterapie. Po setkání podstoupila lékařskou prohlídku a lékaři ji prohlásili za zdravou a v úplné remisi! Vrátila se, aby svědčila a děkovala! 

BOLEST PÁTEŘE: Maria měla chronické bolesti v noze a páteři poté, co měla těžký úraz, dokonce byla i na operaci, bolesti však přetrvávaly. Pastor Mark se za ni modlí na předchozím českém setkání a vidí, jak Pán uzdravuje poškozenou ploténku v dolní části páteře. Skáče nahoru a dolů a je okamžitě uzdravena! O 3 měsíce později posílá video a říká, že nyní může chodit, řídit a cestovat bez bolesti!

Videosestřih ze setkání:

IMPARTACE K UZDRAVENÍ: Petr a jeho žena Martina se dělí o to, že obdrželi zmocnění uzdravujícího pomazání poté, co se za ně pastor Mark modlil. Od té doby viděli nárůst uzdravení, když se modlili za lidi. 

HLUCHOTA: René se připojil na setkání, když byl v práci, a vírou si nárokoval slovo poznání o uzdravení z hluchoty – jeho levé ucho bylo částečně nahluchlé. Poté, co pocítil, že zlý duch opustil jeho levé ucho, se jeho sluch znatelně zlepšil a bolest odešla! BOLEST KRKU: Zatímco se pastor Mark hromadně modlí za lidi na shromáždění, Klaudie se domáhá svého uzdravení, ve víře pohne bolavým krkem a zjistí, že je zcela uzdravena! SRDCE: Jana měla rok bušící srdce a dva dny po modlitbě bylo její srdce zcela normální! Její manžel Stanislav měl problémy s chůzí po poškození nohou od Covidu. Díky slovu poznání při předchozím setkání může Stanislav opět chodit! 

MANŽELSTVÍ: Na posledním českém setkání pastor Mark prorokoval, že se někdo bude vdávat. Petra se podělila o to, že měsíc po tomto proroctví se vdala za muže, se kterým chodila!

MRTVÝ NERV: George se dělí o své úžasné svědectví o tom, jak mu Bůh zachránil život a uzdravil ho. Když mu bylo 16 let, byl se skupinou přátel lézt po skalách a předem cítil, že by tam neměl jít. Během lezení se od skalní stěny nad ním odlepil 150kg balvan, utrhl mu lýtkový sval na noze a zlomil ruku. Ztratil polovinu zásob krve v těle a v následujících hodinách cítil, že umírá. Po účasti na českém setkání a aniž by se za něj kdokoli modlil, George zjišťuje, že jeho více než 30 let zcela zničený nerv, začíná opět fungovat! 

KRK A HRDLO: Žena s bolestmi krku a nepříjemným pálením v krku je na základě slova poznání nalezena a je uzdravena, když její krk praská pod Boží mocí. Ohýbá se a říká: „To je nádhera!“. DUCH HNĚVU: Erica měla problém s žilami, páteří a kostrčí. Pastor Mark se jí ptá, zda se někdy zabývala okultismem. Přiznává, že před více než 25 lety vyzkoušela „všechno“, protože hledala Boha. Duch Svatý zjevuje, že skrze okultní praktiky do ní vstoupil duch hněvu a od té doby má problémy se spánkem. Pastor Mark se za ni modlí, aby byla osvobozena.

PROROCTVÍ: Pastor Marek prorokuje nad mladou ženou a říká, že Pán zná její srdce a slyší její modlitby, že chce sloužit Království. Ona potvrzuje, že je to pravda. Pastor Mark nad ní vidí otevřené nebe a prohlašuje, že je povolána k přímluvám. Pastor Marek sdílí poselství: „Jaká je tvá identita?“. Identita mnohých lidí je utvářená vnějšími věcmi. Budou vám vyprávět o své práci, rodinném životě, koníčcích, o tom, co rádi dělají, a o všech těch vnějších věcech, ale kdo jste vy, když to všechno pomine? Když to všechno zmizí, kdo jste? Jaký je váš základ? „Jsem syn Boží. Jsem Boží dítě. Mým domovem je nebe. To, co v něm mám, se nikdy nemění. Jsem občanem nebe.‘

Setkání s Ježíšem skutečně proměňuje lidské životy. Bůh vás miluje a kéž požehná vašemu životu, když následujete Ježíše, Mark Hemans

[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="both" spacing="1" hide_on_mobile="1" total="0" all_networks="0"]
[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="both" spacing="1" hide_on_mobile="0" total="0" all_networks="0"]
Podobné příspěvky:
Oblíbené příspěvky:

Znáš Ježíše osobně? Jsi spasen(a) a máš věčný život? Pokud ne (nebo to nevíš jistě), pozvi Pána Ježíše do svého života právě teď!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?