Setkání probuzení a zázraků v Praze (2022)

[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="both" spacing="1" hide_on_mobile="1" total="0" all_networks="0"]
[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="both" spacing="1" hide_on_mobile="0" total="0" all_networks="0"]

Mocné Boží pomazání sestoupilo na český lid i na ty, kteří přijeli z celé Evropy. Setkání, které se konalo 15.-16.7. 2022 v Praze, doprovázel ohromný zájem lidí z českého národa, kdy první večer se někteří nevešli do poměrně velkého sálu a museli čekat v předsálí. Na místě jsme byli svědky zázračného jednání Pána Ježíše – mnozí byli na místě uzdraveni (bolesti těla, chůze, hluchota, nemoc svalů, roztroušená skleróza, borelióza, bulka z prsu zmizela…), osvobozeni (hněv, agrese, závislosti…) a přijímali požehnání z nebe včetně samotného spasení. Jiní odcházeli mocně povzbuzeni ve své víře a zapáleni novou touhou sloužit Ježíši. Druhý den setkání přišla do sálu projevená Boží sláva, účastníci ji zakoušeli nejrůznějším způsobem, jednotlivci viděli i oblak Boží slávy svýma očima. Do akce se ochotně zapojili služebníci napříč nejrůznějších sborů a denominací. Setkání bylo zdarma s dobrovolnou sbírkou, která je téměř celá věnována na podporu potřebných z Ukrajiny. Sláva a veliké díky Ježíši za všechno, co zde konal, věřme, že je to jen ochutnávka ještě větších věcí, které má připraven pro český národ a další národy Evropy.

Zde jsou některá svědectví popsána detailněji: Pán odstranil bulku v prsu. Překvapená žena po modlitbě nemůže 2 cm bulku vůbec nahmatat. Jedna žena fyzicky viděla oblak Boží slávy. Mladá dáma sedící za ní spadla na zem a démon v ní se začal projevovat – taková byla Boží přítomnost. Když Sára zpívala o Ježíšově ohni, jedna paní během setkání cítila, jak ji dopadá na hlavu oheň. Byla uzdravena z boreliózy a roztroušené sklerózy. Dvanáctiletý chlapec řekl, že je závislý na cigaretách. Další večer se podělil o to, jak je svobodný. Jeden muž s nemocí svalů opustil svůj invalidní vozík, běhal na místě konání a demonstroval své uzdravení. Předtím nemohl ani sám vstát ze země, nyní již ano. Lidé opouštěli své berle a chodili bez bolesti. Duch Svatý ukázal na jednu paní s hluchotou a Pán Ježíš otevřel její hluché ucho. Lidé se opájeli smíchem, byli křtěni Duchem Svatým a ohněm, když Duch Svatý mocně přicházel na celé shromáždění. 

Setkání s Ježíšem proměňuje lidské životy. Bůh vás miluje a kéž požehná vašemu životu, když následujete Ježíše, Mark Hemans

Máte-li svědectví ze setkání, neváhejte se posdílet ke slávě Ježíše Krista.

[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="both" spacing="1" hide_on_mobile="1" total="0" all_networks="0"]
[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="both" spacing="1" hide_on_mobile="0" total="0" all_networks="0"]
Podobné příspěvky:
Oblíbené příspěvky:

Znáš Ježíše osobně? Jsi spasen(a) a máš věčný život? Pokud ne (nebo to nevíš jistě), pozvi Pána Ježíše do svého života právě teď!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?