ÚŽASNÁ BOŽÍ LÁSKA A MOC: uzdravení, zázraky a osvobození na setkání s českým překladem.

[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="both" spacing="1" hide_on_mobile="1" total="0" all_networks="0"]
[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="both" spacing="1" hide_on_mobile="0" total="0" all_networks="0"]

Na tomto, do češtiny překládaném, setkání z 3.10.2020 se uvolňuje velká Boží moc a lidé zažívají osvobození, zázračná uzdravení a Jeho mocnou lásku. Chvalme a uctívejme Pána Ježíše za jeho podivuhodné skutky! 

80-letá matka Roberta je zázračně uzdravena z rakoviny kostní dřeně. Před rokem na setkání v Anglii přijala modlitbu a padla na zem. Lékaři později potvrdili, že v jejích kostech není rakovina. Aleluja! Grace, trpěla bolestmi šíje, migrénami, bolestmi pod žebry a problémy s dutinami. Byla jí diagnostikována spondylóza (degenerativní onemocnění páteře). Když se pastor Mark modlil, pocítila praskání v krku pod Boží mocí a celá se třásla. Nyní je bolest pryč a může normálně hýbat krkem. Aleluja! Mladá dáma, která rok trpí duševní schizofrenií a má silné bolesti krku. Při modlitbě cítí teplo a odcházející bolest pod uzdravujícím dotykem Pána Ježíše. Žena s umělou kyčlí po pádu má i nadále bolesti dolní části zad. Bůh se jí mocně dotkne a následně říká, že je svobodná. Aleluja! Pastor Mark prorokuje o jejích dvou vnoučatech a modlí se nad ženinýma rukama a pomazává je. Žádá ji, aby položila ruce na její vnoučata, aby jim přinesla svobodu. Je velmi povzbuzována! 87-leté Marie má po pádu bolesti v břiše a kostrče. Je jí přes 80 a po modlitbě říká, že už necítí žádnou bolest. Dáma má rok a půl bolesti v prsou zpod paže. Nebyla u lékaře, ale přišla k Ježíši, tomu nejmocnějšímu lékaři. Pastor Mark dostane od Pána slovo nad jejím vnukem, že od ní potřebuje duchovní ochranu a modlitby. Muž má bolesti v levé straně a chodidle, kde jsou stlačovány nervy. Po modlitbě říká, že je to lepší. Pastor Mark mu prorokuje, aby se více vydal Ježíši. Dáma přijímá křest ohněm. Cítí ruku na hlavě a teplo. Pastor Mark ji prorokuje, že bojovala s mučivými myšlenkami a depresemi. Je velmi dojatá a přijímá své uzdravení. Manželka se věrně modlí za svého manžela, který má žaludeční potíže. Duch Svatý odhaluje, že mu někdo dal prokleté jídlo. Dámě se dostává mocného osvobození od negativních myšlenek zášti a nenávisti. Stejný démon způsoboval žaludeční potíže a v noci se jí fyzicky zjevoval. Celá se třese, když je osvobozována ve jménu Ježíše. Muž má bolesti krku, paže, hrudníku a břicha. Pán zjevuje, že jde o zánět, muž se třese pod uzdravujícím dotekem Božím a cítí se mnohem lépe. Všechna sláva Ježíši Kristu!

[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="both" spacing="1" hide_on_mobile="1" total="0" all_networks="0"]
[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="both" spacing="1" hide_on_mobile="0" total="0" all_networks="0"]
Podobné příspěvky:
Oblíbené příspěvky:

Znáš Ježíše osobně? Jsi spasen(a) a máš věčný život? Pokud ne (nebo to nevíš jistě), pozvi Pána Ježíše do svého života právě teď!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?