ZÁZRAČNÁ BOŽÍ MOC v ČESKU: zlomená pata, páteř, lymfom, hluchota, artritida, radost, spása.

ZÁZRAČNÉ SETKÁNÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU s překladem. Lukáš vede pomazané chvály v češtině, sdílí evangelium a pastor Marek káže o víře a pomazání. Na setkání došlo z Boží milosti k četným zázrakům, uzdravení a vysvobození!

Janet obdržela vysvobození od démonických duchů, kteří jí způsobovali velké bolesti, deprese a různé nemoci. Během modlitby ucítila působení neviditelné ruky, následkem čehož došlo k uzdravení z bolesti, endometriózy a cyst na vaječnících. Jako by „nebe čekalo na Slovo na zemi, aby mohlo začít operovat“. Janet již nepotřebovala hysterektomii a její menstruační cyklus se upravil. 

Iva byla uzdravena z pálení žáhy a z těžkého refluxu. Předtím ji to bolelo tak, že občas NEMOHLA ani polykat vodu.

Ivo zažil UZDRAVENÍ z bolestivé a roztříštěné paty po úrazu. 

Marek po zhlédnutí videí dostal touhu být naplněn Duchem Svatým. V jednom sboru potkal modlitebního pomocníka sloužícího u pastora Marka a zažil KŘEST OHNĚM, aby mohl evangelizovat. 

Zbyněk byl zázračně uzdraven poté, co 5 let trpěl artritídou a 15 let lupenkou. 

Zázračné uzdravení ze 4. stadia rakoviny lymfatických uzlin. Kateřina byla na chemoterapii, když se zúčastnila 3. českého setkání. Během modlitby se zachvěla pod mocí Ježíše Krista a věděla, že je uzdravena. Následně šla na vyšetření a obdržela LÉKAŘSKOU ZPRÁVU, ve které stojí: „KOMPLETNÍ REMISE“. Chvála Bohu. 

Maria prosila o modlitbu za děti, aby se obrátily k Ježíši. Za necelých 30 minut po českém setkání za ní přišla vnučka a požádala ji, zda může jít s babičkou do církve!

Libuše dostává IMPARTACI: Během svého svědectví o přijetí ohně na jednom z předchozích českých setkání Libuše dostala další pomazání: „Cítím obrovské množství tepla a radosti, nedokážu to ani popsat nebo vyjádřit“. Propukla ve smích Ducha Svatého, cítila Boží lásku a přijímala radost, moc, slávu a oheň ve svém pokoji. Pastor Mark se za ni modlil a ona přijala silné pomazání. ‚BUĎTE POKŘTĚNI V DUCHU SVATÉM A OHNĚM!

Tomáš po několikaměsíčním sledování videí pastora Marka obdržel pomazání, šel se modlit za svou přítelkyni a ta byla vysvobozena od bolestí hlavy.

Martin se podělil o to, že obdržel vysvobození od démonů strachu a smrti, cítil, jak odcházejí z jeho hlavy. Byl naplněn Duchem Svatým natolik, že tuto moc zakusili i ostatní. Pastor Mark viděl na Martinovi nebeské ruce a Boží moc, která do něj vstupovala. Andělé na něj vkládali ruce a Pán říkal, že na něj dohlíží a řídí jeho cestu. Jeho budoucnost je zajištěna.

Martina byla 3 roky úplně hluchá na levé ucho a měla problémy přijmout samu sebe. Při předchozím českém setkání obdržela slova z nebe: „JEŽÍŠ TĚ MILUJE, MILUJE TEBE, MILUJE TO, KÝM JSI, JSI JEDINEČNÁ.“ Po tomto proroctví pocítila obrovské teplo a radost a její ucho bylo úplně uzdraveno. Martina odevzdala své srdce Ježíši. Po několika svědectvích se pastor Mark zeptal: „Víte, že Ježíš uzdravuje tělo, aby zachránil vaši duši?“. Budete následovat Ježíše?“

„BUĎTE UZDRAVENI VE JMÉNU JEŽÍŠE.“ – Pastor Mark předává slova poznání k uzdravení rakoviny, krku s artritidou, velkých bolestí páteře, potíží s chůzí a hluchotou. 

Setkání s Ježíšem skutečně proměňuje lidské životy. Bůh vás miluje a ať požehná vašemu životu, když následujete Ježíše, Mark Hemans

Znáš Ježíše osobně? Jsi spasen(a) a máš věčný život? Pokud ne (nebo to nevíš jistě), pozvi Pána Ježíše do svého života právě teď!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?
Copy link